Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

"Οικία Αλεξάνδρου Παραδοσιακός Ξενώνας" ( Α )