Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΄ΕΡΙΣΣΟΣ ΄ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ