Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

΄΄ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ΄΄ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ - ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ